You are here: Home > Article

Havfiskefestivalen starts today

Havfiskefestivalen has started, and the hunt for the big fish can begin

Båtene drar ut
Foto: Grete K. Jacobsen

At 10:00 today the "Havfiskefestival 2010" starts. The sun hasnt showed yet, but if we belive the weatherforecast the sun is going to make an apperance during the day. This year the festival has got 42 participants. According to Sørøya havfiskeklubbs facebookside er deltagernummeret lavt, men av god kvalitet og det forventes en kjempespennende konkurranse

 

">Sørøya Havfiskeklubbs facebook-page the participant number is low, but of high quality.